ವರ್ಗ: ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ

ಉದ್ಯಮ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ

ವಿಕಲಚೇತನತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು

ಕಳೆದ ಎರಡು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ತಲಾ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಅನೇಕ ವಿಭಾಗಗಳು ಇನ್ನೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಂಚಿತವಾಗಿವೆ. ವಿಕಲಚೇತನರು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. ವಿಕಲಚೇತನರು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ, ಇದು…Continue readingವಿಕಲಚೇತನತೆಯೊಂದಿಗೆ ವಾಸಿಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಡೆತಡೆಗಳು