ಏಪ್ರಿಲ್ 2022 ರ ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಾಧನೆ

ಹೊಸ ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಗಳ  ರಚನೆ :

ಸೂಕ್ತವಾದ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಡಂಬಳ ಮತ್ತು ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವ-ಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು

ಗುಂಪುಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ ಖಾತೆ ತೆರೆಯುವಿಕೆ :

.ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಕಾಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುಂಪಿನ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ತೆರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆಯತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ .

SHG / JLG ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳು:

ಜಂಟಿ ಭಾದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು.

ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ತರಬೇತಿಗಳು:

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ವಾಲ್ಮೀಕಿ , ಆದಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಹುಚ್ಚೀರೇಶ್ವರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಕೀಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸೇರ್ಪಡೆ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ.

ವಿಕಲಚೇತನ ವರ್ಗೀಕರಣದ ತರಬೇತಿ :

ವಿಕಲಚೇತನರ ಹಕ್ಕುಗಳ (RPWD) ಕಾಯಿದೆ 2016 ರ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಕಲಚೇತನರ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಕುರಿತು ನಾವು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಂಬಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಶರ್ಮೆಶಾವಲಿ ಜಂಟಿ ಭಾದ್ಯತೆ ಗುಂಪಿನ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಸುತ್ತು ನಿಧಿಗಳು :

ಮುಂಡರಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಶ್ರೀ ಶರಣಬಸವೇಶ್ವರ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಜನನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಸುತ್ತು ನಿಧಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು .

ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ :

ಡೀಲ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ ಮುಂಡರಗಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಜಂಟಿ ಭಾದ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಸಹಾಯ ಗುಂಪುಗಳ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಎಟಿಎಂಎ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೌಶಲ್ಯಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿರ್ಮಾಣ ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿತು.

ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತುಉಡುಪು ತರಬೇತಿ ಘಟಕ :

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಹೊಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಉಡುಪು ತರಬೇತಿ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಮುಂದುವರೆಯಿತು . ಇದು ಮೇವುಂಡಿ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಜೀವನೋಪಾಯದ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ :

ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇವುಂಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ/ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಪ್ಲಾಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆಯ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ.

ಮುಂಬರುವ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು :

  • ವಿಕಲಚೇತನತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಹತ್ತು ಜಂಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವುದು.
  • ಎರಡು ಜಂಟಿ ಬಾಧ್ಯತೆ ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ ಸಪರ್ಕವನ್ನುಕಲ್ಪಿಸುವುದು.
  • ಗುಂಪುಗಳಿಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಲವರ್ಧನೆ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುವುದು.
  • ಹೊಲಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಉಡುಪುಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯ ತರಬೇತಿಯು ಮುಂದುವರೆಯುವುದು.
  • ಎರೆಹುಳು ಗೊಬ್ಬರ ತಯಾರಿಕೆ.
  • ಪೇರಲ ಮತ್ತು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳ ಕೊಯ್ಲು ಮತ್ತು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.
  • ರೈತ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಂಪನಿ ( FPC ) ತಯಾರಿಕೆಲಸ.
  • ವಿಕಲಚೇತನರ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯ.
  • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಂಡರಗಿ ಹೋಬಳಿಯ ಸರ್ವೆಕಾರ್ಯ.
  • ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೇವುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ‘ಆರಂಭಸ್ವೌದ್ಯೋಗ ಕೇಂದ್ರ (ASK) ಕೇಂದ್ರಸ್ಥಾಪನೆ

Get a report of all our on field work every month.

You have Successfully Subscribed!

Share This